Počátkem měsíce února 2006 byly provedeny úpravy v učebně informatiky a výpočetní techniky. Počet stanic se stálým připojením k internetu se tak zvýšil na 21.

 

V kmenových a odborných učebnách mají žáci k dispozici dalších 20 počítačů se stejnými parametry.

 

Tím se zlepšila dostupnost více jak stovky výukových programů, základních grafických programů, programů obsažených v  kancelářském balíku MS OFFICE.

 

Snížením počtu žáků připadajících na jeden počítač se zvýšila efektivita výuky včetně kvalifikované práce s klávesnicí PC metodou ZAV (psaní všemi deseti), zjednodušil se přístup žáků k využívání elektronické pošty.

 

Internet je bezvadná věc ...

Učebna výpočetní techniky

Klik

Back To Top