skip to Main Content

přiletěli k dětem do 1. B ve vesmírném talíři, aby se společně s nimi naučili písmenko u. Na začátek si prvňáčci museli vyrobit speciální čelenky, aby si s ufony rozuměli (marťansky totiž ještě neumí všichni ve třídě). Čelenky pak využili ještě s paní učitelkou i v online hodinách, aby měli lepší signál. S vesmírnými kamarády si zpestřili hodiny čtení a matematiky.

Společně vymýšleli slova, která začínají na u, vytleskávali, hláskovali a skládali slova ze složek. V matematice počítali vesmírné talíře, planety, meteority. Počítali a dokreslovali příšerkám ruce, nohy, ruce, oči. Luštili první matematické řetězce a tajenky.

Naučili se také psát psací u, vyrobili si vesmírný talíř, ufona i balónkovou raketu. Po týdnu se ufoni s dětmi rozloučili a odletěli na svoji planetu.

Foto rodiče děti, text Regína Hajná

Back To Top