Vizualizér je zařízení ke snímaní obrazu (v podstatě dokumentační kamera) a jeho převodu do dataprojektoru. Tedy něco jako webová kamera s lepším rozlišením a speciálním softwarem.

Vizualizér snímá objekt (náčrt, předmět)…

Původně se jednalo o dosti drahé zařízení za 30-50 tisíc korun, dnes lze pořídit kromě dražších typů i levné za 4-10 tisíc Kč.

Kombinace vizualizéru a chytré tabule…

Promítat lze dvoj i trojrozměrné předměty, využití je tedy velmi široké: od zeměpisných map, přírodopisných herbářů nebo sbírek nerostů až po matematické grafy či fyzikální přístroje a pomůcky.

Zkoušeíme odhadovat čas…

Nový školní vizualizér jsme se šesťáky otestovali tím, že jsme se naučili měřit čas na stopkách (např. jsme odhadovali interval 1 minuty): starší analogické umožňují měřit jen dva časy s přesností 0,2 sekundy, nové digitální zachytí až 9 časů (stadiony mívají 8+1 atletických drah) s přesností 0,01 sekundy.

Všichni mohou sledovat moji práci se stopkami…

Až přijde čas ovládnout např. nové funkce na kalkulačce (teď už víme, co je faktoriál čísla), pomůže nám opět VIZUALIZÉR!

Foto a text Milan Pokorný

Back To Top