Žáci šestých tříd každoročně procházejí kurzem Abeceda podnikání, ve kterém se postupně seznamují s radostmi i strastmi při zakládání a řízení firmy. Jedna z částí je věnována kusové a hromadné výrobě průpisek, propagaci a reklamě. Žáci se s velkým zaujetím zapojili do daných úkolů, což je patrno i z pořízených fotografií.

V letošním školním roce jsme rozšířili téma podnikání i do hodin informatiky, kde si žáci navrhovali reklamní rozvrhy hodin. Naučili se základy práce v programu Microsoft Excel.  Zjistili, že pro reklamní praxi a správnou propagaci jsou důležité nejen základní údaje o dané věci, ale nemalou úlohu hraje i estetická stránka.

Foto T. Kurečková, text R. Žlebčíková, T. Kurečková

Back To Top