Každý den pokračují naši prvňáčci v domácí výuce. Postupují podle videí, které jim posílá paní učitelka. Nově se také dvakrát týdně ve skupinkách setkávají na online hodinách. Minulý týden probírali „písmenko o“ a pěkně si s ním pohráli.

S úkoly pomáhali opičce Olince, četli slabiky, slova, šplhali na liánách, počítali a krmili Olinku banány.  Naučili se novou hru, která se jmenuje Plácaná. Pomocí plácačky museli pochytat všechny mouchy (slabiky). Z papíru si opičky vyrobili a namalovali.

Venku si zaskákali panáka ze slabik a zkusili si napsat písmenka a slabiky vodou, kterou jim maminky připravily do plastové lahve. Prostě se celý týden opičili podle videí paní učitelky a učení hravě zvládli.

Děkuji za pomoc a spolupráci rodičům dětí.

Foto rodiče dětí, text Regína Hajná

Back To Top