Básničkou „Odmykám, odmykám první třídu“ jsme začali hodinu českého jazyka, abychom procvičili jazýčky. Písnička “ Podzimku, do které jdeš třídy“ nám navodila příjemnou atmosféru. Výuka mohla začít.

Učíme se písmenko s, S…

Na tabuli jsme globální metodou procvičovali čtení slov – sova, sýr, pes, nos, stůl…

Povedlo se…

V každém z těch slov se ukrývalo písmenko S, které jsme modelovali, vyhledávali, kroužkovali a poznávali hmatem.

Skládáme písmenka do mřížky…

Díky tomu už umíme nejen jeho všechny čtyři podoby, ale také je vkládáme do mřížky podle zapamatovaného vzoru. Někdy se nám to podaří, někdy ne, ale rozhodně poznáme chybu, kterou umíme opravit.

Navlékáme korálky…

A když už nás ze sezení brní nožky, rozkutálíme se jako korálky po třídě. Všichni už umíme říkanku: „Navlékám si korálky, různorodé oválky, syčí jako had, pojď si se mnou hrát!“

 

Vymysli slovíčko…

Každý korálek musel vymyslet slovo začínající na písmeno S a náhrdelník byl navlečen.

Poznej podle hmatu…

Pak nás ještě zavolala naše imaginární spolužačka Žaneta z Živé abecedy, aby si s námi přečetla příběh o nemocném slůněti ze zoologické zahrady.

Živá abeceda se nám líbí…

Slůně se uzdravilo, nám se ulevilo a právě zazvonilo. Více jsme ukázat nestihli, ale slibujeme brzy pokračování.

Foto Regína Hajná, text Vladimíra Dudková

Back To Top