skip to Main Content

Vedení příspěvkové organizace Harmonie v Městě Albrechticích pozvalo žáky prvního stupně k prohlídce sociálně terapeutických dílen. V úterý už od dopoledních hodin měli kluci a holky možnost nahlédnout do prostředí, které pomáhá vytvořit dospělým lidem s mentálním a vícenásobným postižením podmínky pro smysluplné trávení volného času v době, kdy jsou jejich vrstevníci v zaměstnání.

V jednotlivých dílnách na školáky čekali příjemní pracovníci, s nimiž vyráběli svíčky, mýdla, vypalovali keramiku, utkali kousek koberce, navlékali korálky a také otestovali svou zručnost při manipulaci se dřevem.

Každý chtěl vyzkoušet co nejvíce činností, bohužel časová dotace to neumožňovala. Děti z 5. B navrhly vedoucí dílen, zda by prosadila další spolupráci třídy s jejich organizací. Páťáci doufají, že si tam vyrobí originální dárky pro své blízké. Třeba už k letošním Vánocům.

Foto a text  Alena Václavíková

Back To Top