skip to Main Content

Ve středu 6. ledna si děti z 2. A připomněly, že mají svátek Tři králové – Kašpar, Melichar, Baltazar. Nejdříve jsme zhlédli epizodu z Chaloupky na vršku – Jak to bylo na tři krále. Jelikož zpívat nemůžeme, tak jsme si pustili koledu My tři králové. Poté jsme si společně přečetli příběh o třech mudrcích, kteří se vydali do Betléma poklonit se novorozenému Ježíšovi.

Ve skupinkách jsme se pokusili poskládat tvar betlémské hvězdy, hledali cestu do Betléma, přečetli jsme si všechny sloky koledy, vyplnili pracovní list a vybarvili svou korunu. Na závěr jsme si povídali o zvyku, který tři krále připomíná – děti se převléknou do bílých rouch, jedno z nich si začerní obličej jako „ten černej vzadu“, zpívají koledy a vybírají peníze na dobročinné účely. Peníze, které se ve sbírce nashromáždí, pak pomáhají lidem v nouzi.

Letos do průběhu sbírky zasáhla pandemie nemoci covid-19, koledníky v ulicích neuvidíme, přesunuli se do on-line podoby. Jejich cíl však zůstává stále stejný – chtějí pomoci lidem v nouzi.

Foto a text Kateřina Vergu

Back To Top