Žáci 3. A se učí anglický jazyk tři měsíce. Pochlubí se vám, jak vypadá jejich běžná výuka. Např. dnes probírali učivo – My family (moje rodina). Nejdříve poslouchali výslovnost z nahrávky, potom ji nacvičovali. Paní učitelka připravila na interaktivní tabuli zábavné úkoly a začalo dopisování, přesunování a opravování slov kouzelnou tužkou.

Každý žák to s ní uměl. Pro zpestření si paní učitelka připravila chyták, když zapletla mezi členy rodiny i pejska. Uf, to bylo úkolů!

S novými anglickými slovíčky si žáci vyrobili kartičky, které pak pokládali na lavici podle diktátu. Tak si paní učitelka zkontrolovala, jak nové učivo děti zvládly.

To, co se chlapci a děvčata naučili, opakovali a procvičovali ve skupinkách. Každá vytvářela dvojice: slovo – obrázek. První se zabývala barvami, druhá čísly a třetí školními potřebami. Potom znovu pracovali na interaktivní tabuli.

Moc je to bavilo. Na odreagování si zazpívali indiánskou písničku a také píseň o barvách. Ke konci hodiny všichni doufali, že si stihnou ještě zahrát pexeso, ale neúprosný zvonek jim v tom zabránil. Už nyní se žáci těší na příští hodinu. Snad si paní učitelka pro ně zase něco zajímavého přichystá.

Foto Karel Knapp, text Irena Santariusová

Back To Top