Výstavou na stromech na téma Kávová krize se nechali inspirovat žáci z 3. B. Čtrnáct dní spolupracovali na projektu Káva. Z připravených vět o kávovníku se dozvídali nejrůznější zajímavosti a informace o pěstování kávy i jejím zpracování.

Poznávali slovní druhy, počítali kávové bobulky, pomocí obrázkové osnovy vymýšleli příběh o kávovém zrníčku. Povedla se jim i životabáseň. Na mapě vyhledávali, ve kterých zemích se káva pěstuje. Připravili si také výstavku starožitných mlýnků na kávu, které jim zapůjčili rodiče. Ve výtvarné výchově si mlýnek zkusili namalovat kávou.

Aplikaci ChatterKid jim pomohla  kávovník i mlýnek rozmluvit. Všechny aktivity zapracovali do společného plakátu, který bude součástí vernisáže Kávová krize 20. října v komunitním centru.

Foto a text Regína Hajná

Back To Top