FotoAkademie je nejrozsáhlejší vzdělávací projekt týkající se digitální fotografie se zaměřením na studenty středních škol, víceletých gymnázií a žáků 6. až 9. tříd základních škol. Výtvory našich žáků do ní odesíláme pravidelně již několik let. A to bez ohledu na to, za jakých okolností vznikaly.

Vítězná fotografie Tomáše Zemby v kategorii „Živly“…

Jestli pro jejich tvůrce byla podnětem k činnosti pravidelná docházka do fotografického kroužku nebo účast v hodinách informatiky a výpočetní techniky, jejíž běžnou součástí je také pořizování a zpracování digitálního obrazu.

Najdete Kristýnu? Získala 3. místo v kategorii „Živly“…

V letošním 7. ročníku FotoAkademie byli z našich žáků nejúspěšnější Tomáš Zemba, člen fotografického kroužku vedeného od září 2012 paní učitelkou Kateřinou Chytilovou, Získal vynikající 1. místo za fotografii „Vánice“ v kategorii „Živly“.

Kristýna Břicháčková, 3. místo v kategorii „Živly“…

Výborného umístění dosáhla ve stejné kategorii také Kristýna Břicháčková, když získala 3. místo za snímek „Voda“. Oba žáci za své umístění obdrželii nejen diplomy, ale i zajímavé ceny. Pořadatelé je bohužel předávají jen osobně při slavnostním vyhlášení vítězů v Praze na Staroměstské radnici.

Kristýna při vyhlašování výsledků s porotkyněmi FotoAkademie…

Jsme rádi, že se alespoň Kristýna za doprovodu tatínka slavnostního vyhlášení výsledků ve čtvrtek 10. května v Brožíkově síni zúčastnila a všechny odměny už má doma. Tomáš si je vyzvedne při příležitostné cestě do Prahy.

Foto T. Zemba, K. Břicháčková, Z. Břicháček st., text Karel Knapp

Back To Top