Po předchozí přípravě se Tomáš Kostelník a Eliška Poláchová, oba z 8. A, vydali minulou středu do Krnova na okresní kolo biologické olympiády. Vstupenkou do tohoto klání byla nejen výhra ve školním kole, ale také splnění jednoho ze zadaných vstupních úkolů.

Tomáš experimentoval s rostlinnými barvivy…

Tomáš si vybral pokusy s rostlinnými barvivy. Zkoumal u šesti vybraných plodů nebo barevných částí rostlin, jaká barviva obsahují a zda reagují na změnu pH.

Určování barviv podle barevných změn…

Výluhy ze zkoumaných surovin naléval do octa, vody a roztoku uhličitanu sodného a podle barevných změn určoval, o jaký typ barviva se jedná a kde se v rostlinných buňkách nachází. Vše zdokumentoval a poté sám pečlivě zpracoval.

Eliška určovala drahé kameny…

Elišku zaujalo téma České korunovační klenoty. Jejím úkolem bylo určování drahých kamenů, které zdobí Svatováclavskou korunu. Eliška nakreslila korunu ze všech čtyř stran a barevně vyznačila jednotlivé drahokamy.

K přípravě patřila i práce s mikroskopem…

K práci připojila mapku, do níž vyznačila, odkud byly drahé kameny pravděpodobně dovezeny a doplnila tabulku s jejich charakteristickými vlastnostmi.

Nestačí jen pokusničit, vše se musí také řádně zdokumentovat…

Oba soutěžící splnili vstupní úkoly na výbornou a získali za své práce plný počet bodů. K tomu si připsali body za testovou část, kde prokazovali teoretické znalosti na téma Světlo a barvy v přírodě a body za praktickou část.

Elišku i Tomáše do okresního kola připravovala p. uč. Miroslava Tupá…

Ta zahrnovala práci s mikroskopem a praktické poznávání dvaceti rostlin, pěti nerostů a patnácti živočichů. Podle konečného součtu bodů se Tomáš umístil v okresním kole biologické olympiády na skvělém pátém místě a Eliška na místě sedmém. Oběma gratulujeme ke krásnému výsledku a děkujeme za odvedenou práci!

Foto Karel Knapp, text Miroslava Tupá

Back To Top