Jednou z nejhezčích částí Městského turistického okruhu je stezka k tajemnému hradišti Burkvíz. Jeho zbytky leží na kopci ve výšce 654 m.n. m. mezi osadou Burkvíz u Města Albrechtic a obcí Vraclávek.

Tři panoramatické fotografie…

Hrad patrně tvořil centrum kolonizace zdejší krajiny. Dle dřívějších německých usedlíků byl nazýván podle dalekého rozhledu Luginsland (doslovně: „pohleď do kraje“).

Pohled na Město Albrechtice…

Za hezkého počasí je totiž celé Albrechticko jako na dlani, v dálce je vidět i nejvyšší vrchol Jeseníků, Praděd.

Výhled na Hošťálkovy…

Alespoň částečně je známá podoba hradu díky předválečnému archeologickému výzkumu, který odhalil hlavní hradní stavbu – obytnou věž – a dnes již takřka nezřetelné předhradí.

Vzdálené Linhartovy…

Hrad tvořil patrně provizorní opevněné centrum zdejší kolonizace a neměl dlouhé existence. Odsud získaný archeologický materiál datuje dobu jeho existence od 2. poloviny 13. století do poloviny 14. století.

Opravená a bezpečně zajištěná studna…

Jedinou dnes viditelnou památkou na tuto stavbu je studna v příkopu pod věží, která je nově opravena. Jinak vše záleží na vaší fantazii…

Pohádková princezna zakletá v žábu…

Takřka okrouhlé jádro obklopuje ze všech stran okružní val a příkop. Ploché jádro s uměle upravovanými skalními výchozy nese stopy několika prohlubní po objektech.

S trochou fantazie narazíte na zbytky opevnění…

Na SZ odkryl výkop suterén čtyřhranné věže o rozměrech asi 13,5 x 12,5 m s dolní částí vyzděnou z kamene nasucho nebo na hlínu, která se časem vydrolila.

Lesní pěšina…

Horní patra věže byly parně dřevěné. Stejným způsobem je vyzděna i zeď v zářezu na JV, vykopaná hradba s bránou na předhradí a část zídky budovy na předhradí, jež je označována jako kovárna.

Pořád je na co se dívat…

(Zdroj: Jan P. Štěpánek podle M. Plaček: Hrady a zámky na Moravě a ve Slezsku, Libri, Praha 1996, 12. 2. 2006). Po celé trase této turistické cesty jsou vybudována odpočívadla s informačními tabulemi.

Foto a panoramatické foto Karel Knapp, text Pavla Knappová

Back To Top