V posledním prázdninovém týdnu Lesy České republiky instalovaly čtyři informační tabule na vycházkové stezce kolem vrchu Dubí. Stezka začíná u kapličky na okraji zámeckého parku v Hynčicích (fotografie ZDE). O obnovu historických lesních chodníků navazujících na zámecký park se zasloužili učitelé a děti ze Základní školy v Městě Albrechticích, členové místního Turistického oddílu TJ a zaměstnanci Lesní správy.

Nemalou zásluhu na vzniku stezky má také pan Antonín Šiška a paní Anna Tuhá. Lesy ČR v loňském roce zbudovaly na hezkém místě s vyhlídkou na Město Albrechtice kryté odpočívadlo a na několika místech na trase umístily jednoduché lavičky. Trasa je středně náročná a vhodná spíše pro pěší turisty než pro cyklisty. Vede však hezkými místy s mnoha skalními výchozy a pestrými lesy. Další podrobné informace dostupné na internetu naleznete na www.dohaje.cz.

Foto a text Milan Košulič

Back To Top