Pohled na panoramatickou fotografii pořízenou v srpnu 2013 v Městě Albrechticích víc připomíná asijskou krajinu postiženou dlouhodobým suchem než dno našeho rybníku „Celňák“.

Panoramatická fotografie Karel Knapp…

Od doby jejího pořízení už uplynulo několik měsíců. Končí prosinec, leden 2014 je za dveřmi. Počasí víc než zimu připomíná chladnější podzim. Jen příroda nehraje tolika barvami, převládá šeď spící krajiny.

Nad stávajícím výpustným zařízením…

Po krátké vánoční přestávce budou pokračovat práce na odstraňování bahna, opravě hrází a výpustného zařízení včetně nouzového přepadu pro odvádění přebytečné vody z retenční nádrže.

Pohled na odvodňovací stoku…

Ochránce přírody potěší zřízení šesti zazimovacích tůní pro obojživelníky i pásem pobřežních mělčin a stojatých vod. Když vše půjde podle plánů, pak se po deseti letech podaří splnit přání nejen albrechtických rybářů revitalizovat „Celňák“.

Část bahna je už odtěžena…

Co nejdřív jej osadit rybami a kdo ví. Možná místní rybáři obnoví činnost školního rybářského kroužku, do kterého mnoho let docházely i děti ze sousedních obcí.

Vánoční přestávka…

Hodně mladých i starších rybářů, kteří získávali první lovecké zkušenosti právě na „Celňáku“ s vděkem vzpomínají na průvodce po základech rybářského umění, jakými byli v minulosti například pan Pardubický či ještě v nedávné době pan Lubomír Kadlík.

Celňák…

Ať do budoucna platí. Celňák plný ryb a příjemné posezení v jeho blízkosti pro návštěvníky našeho města. Petrův zdar!

Foto Ondra a Pavel Knappovi, text Karel Knapp

Back To Top