Už s prvním prosincovým dnem prosákla do třídy 3. B vánoční atmosféra. Děti si vyplňují čekání na Ježíška nejrůznějšími aktivitami.

Nacvičují písničky o čertech, zpívají známé koledy, učí se zimní básničky a říkanky. Čtou o historii Vánoc, o symbolech, pověrách, pranostikách. Hrají rozmanité hry s touto oblíbenou tématikou.

Kreslí, modelují, vystříhávají, vyrábějí bytosti, které od nepaměti k vánočním svátkům patří.

Jejich zdařilé postavičky vítají žáky i návštěvníky školy už při vstupu do školy.

Foto a text Alena Václavíková

Back To Top