26. dubna bylo vyhlášeno výběrové řízení na zakázku malého rozsahu „Stavební úpravy stávajícího sociálního zařízení základní školy“. Přihlásilo se do něj šest firem. Po posouzení nabídek komise pro otevírání obálek a vyhodnocení řízení ve složení Mgr. Milan Pokorný, ing. Dobroslav Janko, Miluše Kaletová, Jana Muroňová a ing. Dušan Vopelka doporučila k podpisu řediteli školy smlouvy tři firmy v pořadí podle jediného kritéria – nabídková cena.

Chlapecké WC v historické budově školy…

Zbývající tři zájemci byli pro nesplnění některé z podmínek uvedených ve výzvě ze soutěže vyřazeni. Vítězná firma v požadovaném termínu nepodepsala s investorem smlouvu, a tak se dodavatelem stala 2. firma v pořadí – Taylor okna stavební s.r.o zastoupená panem Jiřím Pokludou s dodavatelskou cenou 1 431 188,91 Kč včetně DPH. Smlouva k nahlédnutí ZDE.

Cementová malta, to věc…

Stavba byla předána v pátek 28. června 2013 a stavební práce zahájeny neprodleně v pondělí 1. července. Nyní jsou v plném proudu bourací práce v jednotlivých hygienických zařízeních současně v 1. i 2. nadzemním podlaží. V předstihu byla zajištěna demontáž zařizovacích předmětů a vodovodních armatur. Vše, co má ještě nějakou hodnotu, bylo uloženo do skladu.

A zde časem opět budou dívčí záchody…

Po dřevěných dělících záchodových příčkách už není ani památky. Stejně tak dopadly i zděné příčky. Částečně byly rovněž odsekány dlažby a obklady. Na prvním kontrolním dni 4. července 2013 paní ing. Martina Švecová, která pro investora, tj. Základní školu Město Albrechtice, okres Bruntál zastoupenou ředitelem školy Karlem Knappem vykonává funkci technického dozoru, konstatovala, že vše probíhá podle projektové dokumentace, vybouraný materiál je skladován v přistaveném kontejneru ve dvoře školy a suť je odvážena průběžně.

Než se něco vyhodí, důkladně se probere…

Pracoviště je řádně zajištěno po stránce provozní i bezpečnostní. Oprava sociálních zařízení v historické budově školy je dalším dobrým počinem, který díky finančním prostředkům schváleným zastupitelstvem města opět zlepší prostředí, hygienu i estetiku provozu školy.

Průhled přes bývalou úklidovou místnost na dívčí WC…

Stavební úpravy sociálních zařízení také zlepší dispoziční řešení školní družiny a potvrzují stálý zájem zřizovatele o zlepšování provozních podmínek školy ve prospěch všech dětí, místních i více jak 90 dětí dojíždějících z mimospádové oblasti školy.

Foto a text Karel Knapp

Back To Top