Součástí učiva anglického jazyka v 8. ročníku je mimo jiné téma Asking the way, giving directions. Žáci se naučili anglicky ptát na cestu a správně určovat směr. Aby toho ale nebylo málo, hlavu jim pořádně zamotalo užití členu určitého a neurčitého.

Poslední pokyny od paní učitelky…

Po absolvování poslechu, čtení textu, vyplňování cvičení a nácviku rozhovoru vyrazili osmáci do ulic města. To proto, aby dokázali, že probranou látku zvládli.

Hledáme správnou cestu…

Děti se rozdělily do tří skupin. Úkolem každé z nich bylo dostat se podle popisu z bodu A do bodu B. Bod A představovala naše škola. Bod B potom kavárna Residence pana Lubomíra Wolfa.

Už víme, kdy nám jede autobus…

Paní učitelka určila každé skupině jinou trasu. Žáci tak museli prokázat nejen znalost slovní zásoby, ale i schopnost orientace v prostoru. Všechny tři skupiny se přibližně po dvaceti minutách sešly na autobusovém nádraží, kde je čekal další úkol. Z jízdního řádu museli zjistit příjezdy a odjezdy autobusů z Města Albrechtic.

Zakreslit cestu do plánku…

Po úspěšném absolvování trasy čekalo v kavárně Residence na žáky malé překvapení. Nejdříve ale museli zakreslit do mapy cestu, kterou prošli.

Sladká tečka na závěr…

Pak už všichni jen rozmazlovali své chuťové buňky sladkou palačinkou.

Foto Regína Hajná, text Nela Akritidis Čtvrtníčková

Back To Top