Tak se nazývá odborná soutěž pořádaná Hospodářskou komorou České republiky. Soutěží smíšené týmy 3 žáků 5. roč. ZŠ a 3 studentů 2. roč. SŠ, jejichž úkolem je sestavit a zprovoznit různá funkční zařízení z polytechnické stavebnice (Merkur) dle předchozího zadání v určeném časovém limitu – 3 hod.

Týmy složené z žáků, pedagoga a zástupce firmy soutěží společně, montovat však mohou pouze žáci.

Cílem tohoto projektu je podpora technického vzdělávání na ZŠ a také rozvoj kreativního myšlení žáků, spolupráce a komunikace.

Naši páťáci se již setkali se studenty Střední školy průmyslové z Krnova, aby se seznámili a také vyzkoušeli vzájemnou spolupráci, která je při samotné soutěži dost důležitá. V regionálním kole, které se uskuteční v březnu, přejeme společnému týmu kluků hodně štěstí.

Foto Regína Hajná, Erika Kynická, text Erika Kynická

Back To Top