Cílem exkurze deváťáků bylo poznat na vlastní oči, jak to dnes chodí ve strojírenské výrobě. Proto ve dnech 21. a 24. ledna 2008 navštívili krnovskou firmu Bašista.

Víš

Seznámili se s její historií, technickým a materiálním vybavením. Všichni se mohli dokonale seznámit s veškerým strojním vybavením, pracovními postupy na jednotlivých strojích a výrobními možnostmi firmy.

Ve stálém pohybu ...

Na konci exkurze čekalo žáky příjemné překvapení v podobě sladkého pohoštění. Získané poznatky využijí při zpracování projektu ve vyučovacím předmětu volba povolání.

Foto a text Radka Žlebčíková a Hana Macková

Back To Top