Sportovní areál  školy slouží dobře svému účelu již od listopadu 1996. Zatím nebylo nutné, mimo běžnou údržbu, do jeho vybavení zásadně investovat. Až na problémy se zatékáním. Ty první se objevily po přívalech sněhu před třemi lety. Větším škodám způsobeným vodou z tajícího sněhu vždy pohotově zabránili přizvaní dobrovolní hasiči z Města Albrechtic.

Opakovaně odklízeli ze střech zhutnělý sníh, který se hromadil zejména v místě přechodu střech mezi sportovní halou a gymnastickým sálem. Hledala se technická řešení, jak průběžně snižovat vrstvu sněhové nadílky a následně tak bránit zatékání do stěn.  Nepomohlo ani využívání dodatečně nainstalovaných elektrických vyhřívacích těles do odvodňovacích žlabů. Zásadní řešení bylo připraveno na letošní léto – změna konstrukce profilu napojení střech.

Bohužel se ukázalo, že nepostačí jen stavební úprava. Odborní pracovníci zjistili, že největším problémem, který je potřeba vyřešit, není „pouhá“ stavební úprava. Kontrola střešní krytiny po letošní zimě přinesla další nečekané překvapení. V celé ploše střechy nad velkým sálem se objevily drobné prorezivělé otvory. Záruka na střešní krytinu v trvání desíti let od předání stavby skončila již před 4 roky.

Pan Luděk Volek, starosta města, již o situaci informoval zastupitelstvo města a> podniká kroky k urychlenému zajištění generální opravy poškozených ploch. Čeká se na vyjádření odborníků, kalkulaci nákladů a výběr dodavatelské firmy.  Hledají se finanční prostředky v rozpočtu města. Pokud půjde vše podle plánu, mělo by být na začátku školního roku 2010-2011 již všechno v pořádku.

Současný pohled na poškozenou krytinu a zatečenou stěnu moc povzbudivý není. Pohled do okolní krajiny ze střechy tělocvičny je určitě příjemnější.

Foto a text Karel Knapp

 

Back To Top