skip to Main Content

Tento upravený slogan si celé prázdniny mohli opakovat jak loňští absolventi, tak jejich učitelé. Devět let školní docházky totiž završují většinou obávané přijímací zkoušky na střední školu. Loňský závěr školního roku navíc ovlivnila pandemie a tříměsíční výuka na dálku. O to více nás mohou těšit výsledky žáků naší školy, které obdržel nový pan ředitel od společnosti CERMAT. Jak úspěšní tedy naši deváťáci byli?

V jazyce českém dosáhli průměru 60,4 % oproti celostátnímu 60,2 % – téměř přesně průměrné celostátní úspěšnosti. Nejlepší práce pak byla 90% z možného maxima 100%.

V matematice je náš výsledek ještě lepší, skoro o 5% nad celostátním průměrem, a to 48,2 % oproti 43,8% v celé ČR. Nejlepší práce byla 84%.

Podobně kvalitní výsledky jsme zaznamenali i v několika předchozích letech. Protože se nejedná o samozřejmost, pokusme se společnou prací v následujících měsících a letech tyto nadstandardní výsledky udržet nebo ještě vylepšit. Vzdělanost je totiž podmínkou společenského pokroku a kvality života.

Ještě jednou všem děkujeme a studentům na SŠ přejeme hodně zdaru!

Foto a text Milan Pokorný

Back To Top