V hodinách literární výchovy a vlastivědy jsme narazili na společné téma šesťáků a čtvrťáků. Jedná se o pojmy pověst, báje, hrdinové a historie.

Půjčím si pastelku…

Nejstarší české pověsti jsme probírali ve 4. třídě a staré řecké báje a pověsti v 6. třídě.

Šesťáci se snažili…

Oba ročníky zachytily děj přečteného ve výtvarné výchově. Na výkresech se objevily např. postavy praotce Čecha, Libuše, Šemíka, Herakla, Ikara, Trojského koně, Odyssea, Persea, Sisifa, založení Théb.

Jedna z výtvarných prací…

Šesťáci vytvářeli obrázky dle vlastní fantazie a čtvrťáci s předlohou z knih. Hotová díla se velmi povedla, proto jsme se rozhodli už podruhé pro společnou prezentaci naší spolupráce.

Unavená třeťačka…

Minulé téma se týkalo současnosti – olympijských her a nyní jsme zabrousili do historie. Společná témata děti inspirují a motivují k co nejlepším výtvarným projevům.

Foto (6. třída) Karel Knapp, Dagmar Vopelková (3. třída)
Text Radka Žlebčíková a Dagmar Vopelková

Back To Top