Stavební úpravy stávajících sociálních zařízení v prvním i druhém nadzemním podlaží v budově „staré školy“ byly úspěšně a v terminu dokončeny ve čtvrtek 29. srpna 2013 závěrečnou kontrolní prohlídkou za účasti paní AHS Marcely Dvořákové z KHS Ostrava, paní ing. Martiny Švecové za stavební dozor investora, vedoucího stavebního úřadu a územního plánování MěÚ Město Albrechtice pana ing. Dušana Vopelky, dodavatele stavebních prací pana Jiřího Pokludy za firmu Taylor stavební, s.r.o. a ředitele školy Karla Knappa jako zástupce investora.

Sociální zařízení – dívky…

Jednalo se o další finančně náročnou stavební aktivitu zřizovatele ve spolupráci se školou za posledních pět let. Po postupné výměně oken v celé škole včetně zateplení budovy nové školy, generální opravě šaten a rozvodů vody v nové budově školy, realizaci půdní vestavby včetně generální opravy střechy historické budovy, generální opravy střechy na tělocvičně i loňské zásadní rekonstrukci a modernizaci školní jídelny se tak jedná o další výborný počin ve prospěch nejen našich žáků, ale i všech pracovníků školy.

Sociální zařízení – chlapci…

Na rozdíl od předcházejících akcí, kdy se stavební činnosti prováděly většinou zcela nebo částečně v průběhu školního roku a dotýkaly celého provozu školy, tentokrát se vše odehrálo v době hlavních prázdnin. Na své si tak přišli paní uklízečky a především pan školník Miroslav Frančák. Nutno dodat, že stejně jako v minulosti vše zvládli na jedničku a poděkování za úspěšnou realizaci stavby patří mimo dodavatele především jim. Předchozí informace, zveřejněné na webu o průběhu stavebních úprav sociálního zařízení, jsou dostupné ZDE.

Foto a text Karel Knapp

Back To Top