skip to Main Content

Neživá příroda vytvořila podmínky pro život na naší Zemi, nejsou to jediné podmínky vzniku života na naší planetě.  Má tom velký podíl také uspořádání planet ve sluneční soustavě a vzájemné působení těles ve vesmíru. To vše a mnohé další se dozvídali třeťáci v průběhu projektového vyučování. Na úvod do tématu  se naučili, co je sluneční soustava, kolik planet ji tvoří, jaké mají vlastnosti, hmotnost, barvu složení, a také jejich uspořádání v soustavě.  Informace  vyhledávali v encyklopediích, odborných knihách, na Wikipedii a na internetu.

Poznatky třídili a zapisovali. Pouštěli  si také mnohá ilustrační videa.  Planety rovněž kreslili a metodou kašírování modelovali.  Téma se prolínalo také angličtinou. Pustili  si anglicky mluvenou pohádku Rocky´s space adventure a písničku The solar systém song. Také  se pokusili vyrobit raketu dle anglického návodu How to maker a mini space rocket.

Ke konci projektu nám Terezka Kubišová žákyně 7. B třídy představila svou práci, kde jsme se dozvěděli něco o prvním českém kosmonautovi, o společnosti NASA a mnohém dalším.  Čím nás všechny hodně pobavila, bylo ilustrační video čištění zubů a mytí vlasů ve vesmíru. Po jeho zhlédnutí jsme se raději neptali, jak chodí kosmonauti na záchod.

Po čtyřech dnech urputného hledání a pátrání při projektu, jsme pochopili, že vesmír je tajemný, ještě stále velmi málo probádaný, a že jsme za život na naší překrásné planetě Zemi vděčni obrovské souhře náhod.

Foto a text Vladimíra Dudková

Back To Top