Čtení, psaní, počítání. Bez toho by školák nebyl školákem. Prvňáčci ale prokázali, že jsou tohoto titulu hodni. V pátek 20. května slavnostně dočetli slabikář. Maminky dětem k této příležitosti připravily sladké pohoštění, společně jsme si připili šampaňským.

Poslední článek…

Aby se s jejich průvodcem mezi písmenky řádně rozloučili, byly pro ně připraveny veselé úkoly a soutěže o balónkové figurky, které pro děti ochotně vyrobili manželé Tupí. Ilustrace Heleny Zmatlíkové budou jistě pro děti nerozlučně spojeny s prvním čtením.

Soutěžíme…

Nemějte obavy, slabikářem zdaleka nic nekončí, naopak. Kamarád Tom už čeká v Čítance a před dětmi se tímto otevírá báječný svět knížek, představivosti a fantazie. Slabiky a slova se roztančí a tu teprve poznají, co je to umět číst, až jim ožijí postavy ze stránek a provedou je dětstvím.

Na zdraví…

Právě k tomu je ve škole jedna zvláštní místnost. Nenajdete tu ani lavice, ani židle, marně byste hledali tabuli. Když si ale lehnete na koberec a ztišíte se, uslyšíte spousty hlásků, jak na vás volají z polic u stěn.

Pošeptej mi správnou odpověď…

Je to knihovna. Každý, kdo se rád dozví něco nového, je tu vítaným hostem. Prvňáčci vám můžou potvrdit, že se při takovém učení rozhodně nenudí!

Foto Regína Hajná, Alžběta Ondrušková, text Jitka Hlaváčková, A. Ondrušková

Back To Top