Na následujících fotografiích je vidět, jak pečlivé a ukázněné jsou děti z 2. B při práci ve skupinách. Zdá se, že je jednoduchá, když si mohou napovídat, opisovat a radit.

Ale to není pravda, musí se dokázat domluvit, přijmout nápady druhých a také prosadit svůj názor. Děti si tuto práci zatím osvojují a jak je vidět, jde jim to skvěle.

Vymyslet ve výtvarné výchově vlastní námět a pak ho zdařile vypracovat, je docela fuška. Také v pracovní výchově se musí domluvit.

Zda postavit vrtulník, autobus, nábytek nebo panelák a pak jednotlivě prosazovat své nápady při tvoření. V prvouce měli žáci zase vyhledávat otázky k probíranému učivu.

Dopadlo to skvěle, všechny skupiny zvládly práci na jedničku. Za pěknou spolupráci si zaslouží velikou pochvalu.

Foto Karel Knapp, text Ludmila Grčková

Back To Top