Na prvním jednání školské rady při Základní škole Město Albrechtice, které se uskutečnilo 23. června 2005, byl jejím předsedou zvolen pan Petr Kopinec. Dále byl schválen jednací řád. Zapisovatelkou byla ustanovena paní ing. Věra Vaverová.

Back To Top