na svém jednání 28. srpna 2007
Školní vzdělávací program Základní školy Město Albrechtice, okres Bruntál. Jedná se o zásadní dokument pro naši další práci. Na jeho přípravě průběžně pracovali více než dva roky všichni pedagogičtí pracovníci školy. V nastávajícím školním roce 2007/08 je závazný pro výuku v 1. a 6. ročníku. Postupný proces přechodu od vzdělávacího programu Základní škola k vlastnímu ŠVP bude završen ve školním roce 2011/12 a stane se platným pro výuku v 1.-9. ročníku.

Back To Top