Stejně jako každý rok se i letos v prosinci sešli nejlepší češtináři osmých a devátých tříd, aby se utkali v boji o možnost reprezentovat naši školu v okresním kole Olympiády v českém jazyce, které proběhne v únoru v Krnově. Opět řešili zapeklité a obtížně formulované úkoly, k jejichž zvládnutí potřebovali nejen znalosti z českého pravopisu a gramatiky, ale i širokou slovní zásobu, důvtip a schopnost napsat poutavou slohovou práci.

Petr Kučera, 9. B – 1. místo ve školním kole…

Prvním úkolem bylo použít slovní tvary tak, aby byly jiným slovním druhem, než jak v zadání vystupovaly. Následovalo tvoření českých příjmení, která mají v základu slovo Pavel. Dále museli soutěžící rozdělit jména obcí do skupin podle toho, čím bylo jejich pojmenování motivováno. Nejtěžší pro všechny bylo vysvětlit a odstranit dvojznačnost věty určené žákům, kteří přešli z jedné školy na druhou: Snažte se, ať zapadnete!

Mirka Musilová, 8. A – 2. místo…

A rozhodně nejvtipnější byl úkol poslední, ve kterém šlo o tvorbu fiktivních ekvivalentů běžných slov, jako např. tele. Bylo třeba vymyslet jedno slovo odvozené a jedno složené, za všechny jmenujme novotvary telík a krávomládě. Slohová práce na závěr měla začínat větou: Možná se vám už také stalo, že… Podtrženo a sečteno, suverénně nejlepším účastníkem, a tím i vítězem školního kola se stal Petr Kučera z 9. B, druhé místo obsadila Mirka Musilová z 8. A a třetí příčka patří Sabině Šimkové z 9. B.

Sabina Šimková, 9. B – 3. místo…

Do okresního kola postupují Petr s Mirkou a my jim budeme držet palce, aby dopadli minimálně stejně dobře jako Míša Šolcová před rokem. Míša vloni obsadila krásné čtvrté místo a od postupu do krajského kola ji tak dělila jediná příčka. Třem nejlepším gratulujeme a ostatním moc děkujeme za čas i úsilí, které soutěži věnovali. Češtině a finalistům zdar!

Foto Karel Knapp, text Renata Doležalová

Back To Top