Každý, kdo byl skutečně dobře obeznámen s problematickými provozními podmínkami v naší školní kuchyni a jídelně dobře věděl, jak byla rekonstrukce a modernizace zařízení nezbytná. Všudypřítomná vlhkost, nedostatečné odvětrání, nevhodné sklady potravin, nevyhovující šatny, elektroinstalace na hranici bezpečného provozu a především nepostačující a přísným evropským normám nevyhovující vybavení kuchyně.

Jeden z pohledů do kuchyně…

Hledání finančních zdrojů v součinnosti s vedením města a školy trvalo dvanáct let, než se je nakonec podařilo, a to až na druhý pokus, získat z operačního programu ROP NUTS II Moravskoslezsko. Z limitované výzvy pro neúspěšné projekty č. 4.1-03 ROP Moravskoslezsko.

Prostor pro odebírání použitého nádobí a výdej stravy…

Ze 4. kola výzvy pro oblast podpory 4.1 Rozvoj venkova Regionálního operačního programu soudržnosti Moravskoslezsko byl doporučen k  financování aktualizovaný a upravený projekt „Stavební úpravy a modernizace ZŠ Město Albrechtice – kuchyně a jídelna“ pod registračním číslem CZ.1.10/4.1.00/04.01052.

První místnost jídelny…

Dotace byla přiznána ve výši 9 549 191 Kč. Výběrovým řízením došlo ke snížení plánovaného rozpočtu na částku 5 750 000Kč bez DPH. Konečná hodnota díla nakonec vzrostla o náklady na vícepráce v částce 878 991 Kč bez DPH.

Druhá místnost jídelny…

Rekonstrukce a modernizace školního stravovacího provozu prováděná firmou EKOTEMPO Krnov trvala v souladu se schváleným harmonogramem prací něco málo přes čtyři měsíce. Kolaudační rozhodnutí z 29. srpna umožnilo obnovení provozu školní jídelny a kuchyně od prvního dne školního roku 2012 – 2013, pondělí 3. září. Dobrá věc se podařila. Kdo měl zájem a čas, mohl si zbrusu nový provoz prohlédnout během „Dne otevřených dveří“.

První návštěvníci Dne otevřených dveří…

O průběhu všech přípravných a stavebních prací, součinnosti a spolupráci vedení města, dodavatele díla, vedení školy, vedení školní jídelny, projektanta a stavebního dozoru obsáhle (včetně řady fotografií a videí) vypovídá devět článků, které byly v uplynulých měsících zveřejněny na školním webu a jsou v souhrnném přehledu dostupné ZDE.

Podívat se přišly i pracovnice z Mateřské školy Město Albrechtice…

Poděkování za odvedenou práci patří všem výše zmíněným. Zvláštní uznání si zaslouží pracovnice školní jídelny pod vedením paní Darji Stýskalové a pan školník Miroslav Frančák, na jejichž bedra zajišťování náhradního stravování pro žáky školy po dobu 3 měsíců a stěhování vybavení ŠJ dopadalo nejvíc.

Paní kuchařky Věra Kolarovčeková a Jitka Krátká vaří…

Poděkování patří rovněž pracovnicím kuchyně Mateřské školy Město Albrechtice, které se souhlasem vedení MŠ vytvořily ve svém zařízení na nezbytnou dobu našim kuchařkám přátelské prostředí a zajistily azyl k přípravě obědů.

Dobrá věc se podařila. Dobrou chuť!

Foto a text Karel Knapp

Back To Top