Deštivé ráno a jako obvykle ve všední den se scházíme v naší třídě. Prázdniny zůstaly jen ve vzpomínkách a čeká nás 10 měsíců vyučování. Na jaké téma a jak budeme pracovat v jednotlivých předmětech právě dnes ve středu 11. září?

A máme češtinu…

Zvoní! Zdravíme se s paní učitelkou. Začínáme češtinou. Kontrolujeme si, jak dopadlo domácí doplňování na pracovní list. Kdopak z nás zapomněl kartičky na opakování vyjmenovaných slov? Pak je na řadě stavba, nikoliv domů jako zedníci, ale slova. Už zvládáme pojmy kořen, předpona, přípona, koncovka, slovotvorný základ.

Ještě ti něco chybí…

Po 45 minutách vytoužená přestávka. Rychle připravit pomůcky do matematiky, popovídat se spolužáky, poskotačit na koberci a jde se na to. Jak na zaokrouhlování velkých čísel si ověřujeme podle cvičení v učebnici. Pak následuje práce ve dvojicích, Baví nás počítat podle kartiček rozmístěných po celé třídě a skládat tajenku. Nakonec sčítá a odčítá každý za sebe dle zadání v pracovním sešitě.

Já si myslím…

Velká přestávka, abychom se nasytili a přesun do počítačové učebny. Z čeho se skládá počítač si opakujeme podle prezentace, která je dataprojektorem přenášena z PC na plátno. Také si promítáme namalované obrázky, co jsme zvládli poslat na email paní učitelky. Ti rychlejší stihnou ještě pár lekcí psaní ZAV všemi deseti.

Zopakujeme si, z jakých částí se skládá počítač…

Následuje angličtina v komunitním centru s novou paní učitelkou Martínkovou a poslední hodinu vlastivědy strávíme v učebně s interaktivní tabulí, kde soutěžíme ve znalostech o panovnících a osobnostech naší historie. Pak hledáme odpovědi na otázky nevolnictví, poddaní, robota.

Kolik už máš napsaných lekcí?

Po dobrém obědě ve školní jídelně hurá domů. Zítra jsme tu zas!

Foto Karel Knapp, text žáci 5. A

Back To Top