Od 5. září do třídy 2. B ráno nepřichází pouze žáci a paní učitelka, ale i „já“ jako praktikantka z PedMU. V rámci své třítýdenní praxe jsem měla za úkol odučit integrovanou tematickou výuku. S dětmi jsme si vybrali téma – Já, školák. Školu jsme rozebrali opravdu ze všech možných úhlů pohledu.

Předvádíme, co rádi děláme o přestávce…

V prvouce jsme zkoumali prostředí školy, místnosti a zařízení v nich. Vytvořili jsme si vlastní třídní pravidla, aby se všichni mohli těšit do třídy a chovali se k sobě jako kamarádi. Povídali si o dění ve škole. Převáděli si vše, co rádi děláme o přestávce a koho co baví.

Taneček…

V hudební výchově se naučili písničku z pohádky Lotrando a Zubejda. Naučili jsme se písničku a zvládli jsme k ní i taneček. V matematice jsme si spočítali všechny pastelky a pomůcky. V českém jazyce vytvářeli věty, rozdělovali je na slova, slabiky a hlásky. Ve výtvarné výchově děti vytvořily nádherné designové aktovky.

Naše škola…

Dokonce jsme zvládli vytvořit i celou školu. Prostě v 2. B jsou školáci, jak se sluší a patří.

Foto Regína Hajná, Zdenka Závodná, text Alexandra Volná

Back To Top