Kluci a holky, vážení rodiče. Nedá se vůbec nic dělat. Čas je neúprosný, blíží se začátek školního roku 2011/2012. Každé počasí je pěkné, a tak většině z nás ani nevadilo, že v době prázdnin dost pršelo. Nakonec o nic nejde, za deset měsíců tu opět budou prázdniny.

Pan Hrubý dokončuje malování chodby na nové škole …

Ani během těch letošních správní zaměstnanci nezaháleli a snažili se pro nás všechny školu připravit co nejlépe. Obě první třídy byly vybaveny novým nábytkem. Nezbylo nic jiného, než urychleně opravit kanalizaci před budovou „staré školy“. Opravit malby stěn ve třídách i na chodbách.

Pokud vše dobře dopadne, v nejbližších dnech budeme mít před školou nové, zcela přírodní stojany na kola. Vybavení školy bude rozšířeno o meteorologickou poloprofesionální stanici Devise Vantage Pro, která bude sloužit nejen žákům školy při výuce zeměpisu, přírodovědy a ennvironmentální výchovy, ale zároveň prostřednictvím webových stránek školy bude poskytovat všem obyvatelům v našem regionu aktuální informace o vývoji počasí (vývoji denních teplot, množství srážek, rychlosti větru a řadu dalších zajímavých údajů).

Ve školní družině se výborně bavíme …

Školní družina bude pro přihlášené žáky pro zbytek prázdnin v provozu od pondělí 22. srpna do středy 31. srpna 2011 od 7 do 15 hodin. Vstup vchodem do staré budovy. Bližší informace podá zákonným zástupcům paní Marie Kulichová, vedoucí vychovatelka (mobil 777 719 364, e-mail: marie.kulichova@zsma.cz). K docházce (do naplnění kapacity ŠD – maximálně 90 zapsaných dětí) budou přednostně přijímány děti nejmladší, dojíždějící a děti s oběma zaměstnanými rodiči. Zohledněny mohou být i jiné závažné důvody.

Školní rok 2011/2012 začíná ve čtvrtek 1. září v 7.45.

Ohlédnutí za zápisem do první třídy …

Těšíme se na nové školáky, kterým se budou věnovat paní učitelky Zdenka Závodná – třídní 1. A a Ludmila Grčková – třídní 1. B. Těšíme se také na nové žáky, kteří se přistěhovali do spádové oblasti Města Albrechtic nebo k nám přecházejí z jiných škol. Řada z nich se s naší školou seznámila podrobně při Dnu otevřených dveří a zjišťovala, co můžeme nabídnout. Dalším případným zájemcům nabízíme seznámení s prostředím školy kdykoliv po předběžné telefonické domluvě (Karel Knapp, ředitel školy – 777 719 360, knapp@zsma.cz).

V učebně určené výhradně pro děti z I. stupně …

Podrobnosti k docházce prvňáčků do školy, včetně toho, co je potřeba zajistit a nakoupit, vám, zákonným zástupcům, byly sděleny v předstihu na červnové schůzce. Další informace týkající se výuky na počátku září, překvapení, která čekají na děti, sdělí třídní učitelky a vychovatelky ŠD v závěru čtvrtečního setkání.

Nově přihlášené žáky k docházce uvítáme v kanceláři ředitele, případně zástupce ředitele školy rovněž ve čtvrtek 1. září od 7.30. S prvními kroky v novém prostředí jim pomohou třídní učitelé, kteří je uvedou do svých tříd.

Ve školní dílně …

Pokud patříte k těm, jež si zatím nekoupili sešity, chcete znát jména svých budoucích spolužáků a budoucích učitelů, chcete již dnes vědět, kdy budou prázdniny, znát termíny třídních schůzek v nastávajícím školním roce, termíny ředitelského volna, co se budete učit, jaké nabízíme zájmové kroužky (budou upřesněny v průběhu září), sledujte průběžně informace pod odkazy „Podrobné informace o škole“ a „Úřední deska“.

Čtvrtek 1. září je určen jen ke krátkému slavnostnímu zahájení nového školního roku. Po jeho ukončení se o přihlášené děti do školní družiny postarají paní vychovatelky. Obědy se vydávají v době od 10.30 do 12 hodin. Podrobné informace k odběru obědů jsou uvedeny pod odkazem „Jídelna“.

V hodině přírodopisu …

Pátek 2. září a pondělí 5. září jsou vyhrazeny pro vydávání učebnic a třídnické práce. Pravidelné vyučování podle rozvrhu bude zahájeno v úterý 6. září 2011.

Přichází ještě jedna, snad pro většinu žáků i rodičů, pozitivní změna. S výjimkou dětí v prvních a druhých ročnících končíme s využíváním klasických papírových žákovských knížek a přecházíme do nové verze elektronické žákovské knížky EL-KA. Z dvouletých statistických zjišťování, která prováděli žáci z II. stupně v hodinách informatiky ve spolupráci s vyučujícími vyplývá, že víc jak 90% dětí (tím i jejich rodičů) má přístup z domova k internetu, 100% dětí má přístup zajištěn ze školy. Další rodiče také ze zaměstnání či veřejných míst (knihovny apod.).

Proto předpokládáme, že zájemců o klasické papírové knížky bude opravdu poskrovnu. Zejména až zjistí, jaké výhody jejich elektronická verze poskytuje – přístup ke klasifikaci kdykoliv, bezprostřední kontakt s vyučujícími, možnost sledovat obsah domácích úkolů a termíny k jejich splnění, omlouvání absence a řadu dalších možností.

Foto a text Karel Knapp, ředitel školy

Back To Top