skip to Main Content

Kluci, holky, vážení rodiče. Školní rok 2019 – 2020 slavnostně zahájíme v pondělí 2. září v 7.45. Nebudete potřebovat vůbec nic. Ani tašky, ani přezůvky. Na první den školního roku a krátký pobyt ve třídách v rozsahu 30 – 45 minut si stačí přinést dobrou náladu.

Těšíme se na nové školáky, naše prvňáčky, kterým se budou věnovat paní učitelky Kateřina Vergu, třídní 1. A a Vladimíra Dudková, třídní 1. B. Těšíme se také na nové žáky, kteří se přistěhovali do Města Albrechtic, nebo k nám přecházejí z jiných škol. Podrobnosti k docházce prvňáčků do školy včetně toho, co je potřeba zajistit a nakoupit, vám, zákonným zástupcům, byly sděleny v předstihu na červnové schůzce. Další informace týkající se organizace výuky na počátku září, sdělí třídní učitelky a vychovatelky ŠD na konci pondělního setkání

Nově přihlášené žáky k docházce uvítáme v kanceláři ředitelky, případně zástupce ředitelky školy. V prvních krocích v neznámém prostředí jim pomohou třídní učitelé, kteří si je zde vyzvednou a předají prvotní informace i jejich rodičům. Dalším případným zájemcům nabízíme seznámení s prostředím školy kdykoliv po předběžné telefonické domluvě (Regína Hajná, ředitelka školy – 777 719 340 regina.hajna@zsma.cz).

Školní družina bude pro přihlášené žáky pro zbytek prázdnin v provozu od pondělí 26. srpna do pátku 30. srpna od 7 do 15 hodin. Vstup hlavním vchodem. Bližší informace podá paní Alena Honajzerová, vedoucí vychovatelka (mobil 777 719 364, e-mail:alena.honajzerova@zsma.cz).

Pokud patříte k těm, kteří si zatím nekoupili sešity, chcete znát jména budoucích učitelů, chcete již dnes vědět, kdy budou prázdniny, znát termíny třídních schůzek v nastávajícím školním roce, podle jakého vzdělávacího programu se budete učit, jaké nabízíme zájmové kroužky (budou aktualizovány v průběhu září), sledujte průběžně obsah našich stránek.

Pondělí 2. září je určeno jen ke krátkému slavnostnímu zahájení. Po jeho ukončení se o přihlášené děti do školní družiny postarají paní vychovatelky. Obědy se vydávají v době od 10.30 do 12 hodin. Podrobné informace k odběru obědů jsou uvedeny pod odkazem „Jídelna“.

Úterý 3. a středa 4. září jsou vyhrazeny pro vydávání učebnic a třídnické práce. Pravidelné vyučování podle rozvrhu bude ve všech třídách zahájeno ve čtvrtek 5. září 2019.

Foto archiv školy, text Regína Hajná

Back To Top