Od posledního kontrolního dne uplynul právě jeden týden. Do předání stavby investorovi a k užívání provozovateli školní jídelny zbývá právě jeden měsíc. Provádí se dokončovací práce na obkladech, dokončuje se instalace vzduchotechniky. Odstraňují se nedodělky a drobné závady.

Vše se připravuje na zpětnou montáž původní využitelné techniky a instalaci nových zařízení. Byly započaty práce na venkovních úpravách. Odvážení nadbytečné hlíny, návoz štěrku, zhutňování podloží. Do vyřezaných částí ploch kolem historické budovy školy byl znovu položen asfaltový koberec.

Hrubý úklid zajišťují pracovníci Ekotempa, zásadní úklid, přesun nádobí a dalšího vybavení školní jídelny z přechodných skladovacích prostorů čeká na pana školníka, všechny pracovnice školní jídelny a paní uklízečky. Budou mít co dělat, aby se stihly vydat první obědy žákům i pracovníkům školy v čistém a nově upraveném prostředí v pondělí 3. září 2012. První den vyučovací den školního roku 2012-2013.

Foto-video a text Karel Knapp

Back To Top