V hodinách fyziky si žáci devátých ročníků v rámci laboratorní práce sestavili model mikroskopu. Během měsíce března se seznamovali se zajímavým tématem optiky – čočky.

Laboratorní práce…

Studovali, jak spojka či rozptylka mění velikost a orientaci zobrazovaného předmětu. Na mnoha pokusech a s pomocí počítačových simulací pochopili, jak lze pomoci krátkozrakým či dalekozrakým lidem zaostřit rozmazaný obraz. Studium optiky je zavedla i k principu sestavení mnohých optických přístrojů.

Sestavujeme model mikroskopu…

Jedním z nich je mikroskop. V týmech se mikroskop sestavoval pomocí spojek, zdroje světla s diapozitivem, který představoval onen zobrazovaný předmět. Při sestavování hrála významnou roli přesnost a trpělivost. Nakonec se všem skupinám podařilo daný diapozitiv 2,5 krát zvětšit.

Své poznatky zapisujeme…

Cílem bylo také zjistit, co se stalo s původním obrazem. Své poznatky žáci zapisovali do laboratorních protokolů. Pomocí dataprojekce pak hledali onu optickou soustavu na fotografii skutečného mikroskopu.

Hologram…

Závěr hodiny byl zpestřen vytvořením vlastního hologramu pomocí tabletu. Žáci měli za úkol odhalit princip vytváření 3D projekce. Zjistili, že jde o lom světla na rozhraní 2 optických prostředí. Velkou roli v tom hraje i úhel plastové šablony položené na skle tabletu.

Foto Regína Hajná, text Michaela Kubiszová

Back To Top