V hodinách povinně volitelného předmětu Přírodovědná praktika si žáci šestých ročníků měli možnost vyrobit svůj vlastní blesk. Využili jsem vybavení, které máme z projektu „Další etapa modernizace vybavení ZŠ Město Albrechtice“ regionální číslo CZ.1.10/2.1.00/30.01597.

Van de Graaffův generátor…

Využili k tomu zařízení, které se nazývá Van de Graaffův generátor. Zde se pomocí pohyblivého pásu z nevodivého materiálu přenáší elektrický náboj, který se získá třením o kartáč. Tento náboj je pásem unášen do nitra kovové koule. Tam je odebrán a odveden na povrch velké koule.

 

Všichni jsme si pokus vyzkoušeli…

Vybitá část pásu se pak vrací k novému nabití. Velká a malá koule mají opačný náboj. Při jejich vzájemném přiblížení najdou elektrony cestu jak přejít z velké koule na malou. Vytvoří jakoby „most“ přes který cestují – my tento most vidíme jako blesk.

Blesky dosahovaly až 10 cm…

Naše blesky dosahovaly až 10 cm což odpovídá síle 300 000 V. Proud je však minimální. Práce s tímto generátorem je pro všechny bezpečná.

Foukáme bubliny..

Velká koule Van de Graaffova generátoru nám posloužila i k ukázce vzájemného odpuzování souhlasně nabitých předmětů – umělé vlásky se rozčepýřily, bubliny odletovaly od generátoru. Už se těšíme, co vyzkoušíme příště.

Foto Regína Hajná, text Michaela Kubiszová

Back To Top