Ve čtvrtek 26. května se z lesa na Dubí hoře ozýval dětský smích a výskot. Žáci 6. a 7. tříd vyrazili na vycházku do přírody spojenou s aktivní pomocí při budování naučné stezky pod názvem „Dubový vrch“. Kluci a holky vybaveni hráběmi a motykami prošli trasu kolem parku a koupaliště až ke kapličce v Hynčicích, kde už je očekával pan Antonín Šiška, koordinátor prací. Ten děti zavedl na turistickou stezku.

Videozáznam – výborná práce žáků 6. a 7. tříd na úpravě stezky

Po rozdělení do skupin utvořily děti hada a vybíraly podél cesty kusy dřeva a uschlé větve. Vytrhávaly vzrostlou trávu, hrabaly listí. Stezku rozšiřovaly odkopáváním přebytečné půdy a zpevňovaly kameny. Pod vedením třídních učitelek Hany Mackové, Ireny Santariusové, Věry Mertové a Nely Čtvrtníčkové se malí pomocníci za základní školu připojili k přecházejícím i budoucím aktivitám Lesní správy Město Albrechtice, s. p. a Turistického oddílu TJ Město Albrechtice, za což si zaslouží velký dík.

Téměř nikdo nezahálel …

Žáci si pobyt na čerstvém vzduchu užili. O zážitcích z procházky vyprávěli svým starším spolužákům z 8. a 9. tříd. Ti za prací do přírody vyrazí už v následujících dnech. Lesní správce ing. Vítězslav Závodný ve své pravomoci prostřednictvím vyhlášeného výběrového řízení s cílovou částkou 100 000 Kč zajistí po celé délce naučné stezky, která je dlouhá 3 200 metrů, instalaci 10 laviček, 10 metrů bezpečnostního zábradlí, 1 turistického směrníku, 10 směrových šipek, 1zastřešeného a 1 nezastřešeného odpočívadla a 4 informačních tabulí.

Oblast stezky „Dubový vrch“ …

Jejich textovou část společnými silami vytvoří lesní správa, základní škola, turisté i obec. Unavení návštěvníci naučné stezky jistě ocení zajištění přístupu k vyčištěné a upravené studánce. Objem vykonaných prací bude obrovský. S Lesní správou Město Albrechtice spolupracují členové turistického oddílu v čele s předsedou ing. Josefem Jiříkem a předsedou TJ ing. Karlem Handlířem i základní škola pod vedením ředitele Karla Knappa.

Z přípravné schůzky na ZŠ – ing. V. Závodný, ing. Karel Handlíř a J. Polách

Společně všichni určili trasu a zvolili objekty na jednotlivých úsecích včetně přípravy projektu, další úpravy terénu postupně provádí i albrechtická pobočka Lesů České republiky, s. p. Turisté a žáci školy s vervou stále upravují chodník. Odměnou pro všechny bude slavnostní otevření nově upravené krásné turistické stezky, která v naší obci tak chyběla. Uskuteční již letos na podzim. 

Foto a video Karel Knapp, text Nela Čtvrtníčková

Back To Top