Kdo pravidelněji a dlouhodoběji navštěvuje naše školní stránky, určitě už ví, o co se jedná. Ano, byl vyhlášen další ročník FotoAkademie, fotografické soutěže pro žáky a studenty škol z celé České republiky. Pro naše žáky, především ty nejstarší, nejde o novou informaci.

Součástí výuky v hodinách informatiky žáků 9. tříd jsou i kapitoly věnující se základům práce s digitálním fotoaparátem a videokamerou. Žáci se seznamují se zásadami pro pořizování, úpravu a ukládání digitálních fotografií. Seznamují se například s obsahem pojmů clona, expozice, rozlišení fotografie, dpi, zoom.

V programu Zoner Calisto se učí upravovat velikost výsledných snímků, jejich kontrast a barevnost. Jestli se jim práce daří? To si každý z mladých fotografů může ověřit sám. Odesláním snímků do 7. ročníku FotoAkademie. Nechcete si zasoutěžit i vy? Podrobné informace jsou uvedeny ZDE.

Foto žáci devátých tříd, text Karel Knapp

Back To Top