Spolu s polskými přáteli jsme 1.-2. dubna 2009 navštívili opevněné hradiště v obci Byczyna. Náš pobyt byl zaměřen na zábavné seznámení s životem ve středověku. Společná výuka probíhala v oddělených skupinkách.

Poznáte nás?

Děvčata i chlapci si vyzkoušeli všechny dřívější dovednosti – střelbu z luku, výrobu ručního papíru, hod sekerou nebo oštěpem a tkaní koberečků. Dokonce jsme si i „pochutnávali“ na dobových pokrmech.

Zajímavá krajina ...

Večer jsme si poslechli pár slov o tradici šermířských her. Výklad nás však příliš nezaujal, protože byl v polštině. Potom ale následovala zábavná diskotéka, na které se všichni dobře bavili. Následující den proběhla soutěž o nejlepšího rytíře. Prvenství získali naši udatní spolužáci „ Neohrožení rytíři – Česká republika“.

Se zblázním ...

Tento dvoudenní výlet se všem účastníkům velice líbil. A zpět do školních lavic se nám vůbec nechtělo.

Foto A. Synková – 7. B, P. Kostelníková st., I. Santariusová, text A. Synková a P. Kostelníková ml.

 

Back To Top