Je květen a s ním se přiblížilo i další kolo sběrného dne. V pořadí již třetí připadlo na čtvrtek 10. května. Zúčastnily se ho jako tradičně všechny ročníky. Členové Eko rady z osmých tříd pod taktovkou paní učitelky Hany Mackové sbírali v průběhu třetí a čtvrté vyučovací hodiny baterie a elektrozařízení v rámci projektu Recyklohraní.

Členové Ekorady v akci…

Jednotlivé druhy materiálů se poté musely rozdělit. Baterie do předem objednaných speciálních krabic, elektrospotřebiče a vršky z PET láhví do pytlů. Jak se ukázalo, děti z prvního stupně byly ve srovnání s žáky ze druhého stupně mnohem pracovitější a aktivnější.

Ve 4. B…

V celkovém množství nasbíraného materiálu jednoznačně zvítězila 4. B třída paní učitelky R. Hajné. V nejbližší době budou zveřejněny všechny výsledky. Nejlepší sběrači budou odměněni.

Vše se musí pečlivě roztřídit…

Za nasbírané množství použitého elektromateriálu získá škola body. Za účast ve hře Nakrmte plastožrouta, při které se sbírají víčka od PET láhví, budou škole poukázány peníze, jež se ukládají na účet SRPDŠ.

Foto a Text A. Petržílková a Adéla Jurčíková

Back To Top