Naše společnost pro přírodu a krajinu se nazývá Actaea (více na www.actaea.cz). Zabývá se kromě jiného i tvorbou naučných stezek v Jeseníkách a Beskydech a při této činnosti kromě klasických informačních panelů začala v nedávné době využívat také QR kódy.

V parku Bedřicha Smetany… (foto 360° Karel Knapp)

Aby se tato moderní technologie dostala do povědomí široké veřejnosti, navštěvujeme školy v Moravskoslezském kraji, kde žáky učíme s touto moderní technologií pracovat. I v příjemném prostředí Základní školy v Městě Albrechticích bylo naším cílem seznámit děti s těmito stále se rozšiřujícími informačními technologiemi. 

Ve dvou dnech, 15. a 16. října 2012, si žáci formou hry přímo v terénu vyzkoušeli práci s telefony, které mají připojení k internetu a program ke čtení kódů.

Ono se řekne, QR kód…

Jedním z prvních úkolů pak bylo vyplnění tajenky na základě informací obsažených v kódech. Ve druhé části přímo v počítačové učebně žáci nejprve pozorně sledovali, jak připravit texty k QR kódům.

Pracujeme a hádáme se ve skupinkách…

Ve skupinkách pak sami tvořili kódy na různá témata. Výsledek své práce si ověřili prostřednictvím telefonu a vygenerovaných kódů. Spolupráce s pátými a devátými třídami byla velmi zdařilá.

Aktivitami nás provázeli: S. Pavézková, J. Rohelová a D. Valach…

Nejaktivnější a nejzapálenější pro připravený program byli žáci 5. tříd, jen je trochu zaskočila soutěžní křížovka. V následujících dnech si projekt, který je podpořen Nadací OKD, vyzkouší i třída šestá.

Foto a video Karel Knapp.
text Staňka Pavézková, Johana Rohelová, David Valach

Back To Top