Žádný muzikant se neobejde bez not. To, že noty leží v notové osnově za houslovým klíčem už ví i všichni druháci. Zapamatovat si ale jejich jména může být pro někoho obtížné. Nám k jejich zvládnutí pomohla písnička Pavla Nováka Noty.

Je veselá, máme ji rádi a C, D, E, F, G, A, H, C nám už nedělá žádné potíže. A protože ji už umíme, můžeme s ní ukončit i náš školní den. To se nám pak jde domů hezky zvesela.

Video Karel Knapp, text Jitka Hlaváčková

Back To Top