Na počátku dohody o vzájemné spolupráci bylo krátké posezení lidí, kteří mají rádi přírodu. Ve škole se setkal lesní správce Lesní správy Město Albrechtice ing. Vítězslav Závodný, revírník Luboš Kmínek, paní učitelky Hana Macková, Eva Rusinská a Taťána Hazuchová. Pracovníci místní organizační jednotky podniku Lesy České republiky nabídli podporu a spolupráci ve prospěch dětí naší školy.

Účastníci úvodního setkání

Probíraly se možnosti, jak učitelé mohou do vyučování zařadit obsah projektu vztahujícího se k lesní pedagogice, určený zejména dětem ve věku 6-14 let. Jde především o to, aby se děti o lese učily co nejvíce přímo v lese, ne aby jen pasivně přejímaly informace. Aby se učily pomocí pozorování a prožitků.

Jezírko v areálu SLŠ Hranice

Všichni pedagogičtí pracovníci se mohou k plnění cílů obsažených v projektu zapojit v průběhu celého školního roku. Za symbolický účastnický poplatek získají projektovou sadu s pracovními listy a dalšími pomůckami, které mohou využít podle svých časových možností i věku dětí. Tyto listy jsou rozděleny do několika celků aS obsahují všechna důležitá témata týkající se lesa. Děti se netradičními metodami seznámí s ekosystémem lesa a získají mnoho praktických informací.

Lesní správce LS Město Albrechtice s ředitelem SLŠ Hranice

Seznámí se s lesem ve svém okolí a dozvědí se, jak se v „jejich“ lese hospodaří. A že nezůstalo jen u slov, je prvním výsledkem dohody o spolupráci mezi školou a pracovníky místní organizační jednotky podniku LČR výjezd dětí ze 4. tříd ve čtvrtek 17. června 2010 na Biskupskou kupu. Rádi jsme také využili nabídky lesního správce ing. Vítězslava Závodného k návštěvě Střední lesnické školy v Hranicích.

ing. Vítězslav Závodný připravuje pomůcky k převozu z Hranic do M. Albrechtic

Díky jeho iniciativě jsme si domů přivezli řadu názorných ukázek dřevin, jejich semen včetně popisu lokalit, ve kterých se vyskytují. Vše v rámci studia vytvořili současní studenti školy. Ukázky zaujaly především našeho žáka Adama Ryboně, který letos vychází a od září začne SLŠ v Hranicích studovat. Pokud nepatříte v letošním školním roce mezi žáky 4. tříd a přesto máte rádi les a vše, co s ním souvisí, využijte nabídky k návštěvě Dnů  LČR. Již tradičně se uskuteční na Drakově, letos v termínu od 10. do 11. července.

Foto a text Karel Knapp

Back To Top