I takto bychom mohli nazvat hodiny pracovní výchovy všech tříd na I. stupni, ve kterých se děti zapojily do zpracování plastových odpadů z PET lahví.

Veselé želvičky a červíci…

Inspiraci jsme čerpali na internetových stránkách, ale děti zapojily i svou fantazii. Vznikaly jednoduché a přitom krásně barevné květiny, praktické pokladničky, veselé želvy a chobotničky, zásobníky na tužky, pohárové číše, hravá akvária i praktické květináče na bylinky.

Strašáci do zahrádky…

Výstavu všech výrobků jsme uspořádali hlavně pro pobavení rodičů, kteří si mohli prohlídkou zkrátit čekání na chodbách během třídních schůzek. Možná jsme také někoho také inspirovali k vlastní tvorbě. Vždyť všude kolem nás je tolik dostupného materiálu.

Pohárové číše…

Zpracování odpadů, šetření vodou i elektrickou energií, ochrana přírody a zdravý životní styl jsou témata, která se prolínají všemi předměty výuky a jsou součástí základního vzdělávání žáků. I nadále všechny aktivity v tomto školním roce budou zaměřeny na environmentální výchovu, protože chceme v dětech probudit správné ekologické cítění a postoje.

Foto Regína Hajná, text Zdenka Závodná

Back To Top