Stejně jako naši starší spolužáci jsme i my, děti z 1. stupně, tento týden soutěžily v recitaci. Nejprve jsme se s paní učitelkou Hajnou rozcvičily na jazykolamech a pak již soutěž vypukla naplno.

Porota byla pozorná…

Letos převažovala próza nad poezií a mnoho textů bylo o škole. Všichni se snažili přednášet co nejlépe. Vybrat ty nejlepší z nás měla za úkol porota ve složení p. uč. Rusínská, Hajná a Akritidis Čtvrtníčková.

Mezi diváky byl také pan farář Jan Randa…

V kategorii 1. tříd zvítězila P. Michálková, na 2. místě se umístila E. Bušosová s M. Mroščákem. Vítězkou kategorie 2. tříd se stala A. Zlámalová, 2. místo patřilo L. Vyležíkovi a 3. T. Velebovi.

Jedni z vyhodnocených…

Mezi třeťáky byla první E. Baránková, 2. místo získala K. Chmelařová a 3. místo obsadily A. Šimeková a N. Frančáková. V kategorii 4. tříd byla nejlepší E. Hajná, 2. místo patřilo J. Veselému a 3. místo J. Badinkovi.

V roli recitátorů i diváků…

Mezi páťáky zvítězila A. Veselá, 2. místo obsadil D. Bušos a 3. M. Volná. Vítězům blahopřejeme a postupujícím spolužákům přejeme hodně úspěchů v okresním kole.

Foto Jana Vyležíková, text žákyně z 5. A

Back To Top