Po dvou hodinách studování užití i příkladů radioaktivity pro nás p. uč. Mertová připravila hodinu, při které každý z nás předvedl, co se naučil. Naším úkolem bylo vytvořit domino o radioaktivitě.

Třída byla rozdělena do dvou skupin. Každá skupina se svého úkolu zhostila zodpovědně. Domino bylo po grafické stránce povedené a ústní projev naši znalost radioaktivity jedině potvrdil. Všichni jsme se dozvěděli spoustu nových informací, které pro nás i naše zdraví určitě nejsou zbytečné.

Text Kateřina Žáková, foto Honza Kovalík a Lucie Pípalová, 9. A a B.

Back To Top