QR kódy vynalezli Japonci v roce 1994. Každý z nás je proto už někde viděl. V ZOO u výběhů zvířat, na naší turistické stezce na Dubí vrch, v muzeu. QR kódy jsou dokonalejší podobou mnoho let zcela běžně používaných čárových kódů. Jde o obrázky – čtverce, které obsahují další menší, většinou černé a bílé čtverečky obsahující díky svému uspořádání velké množství zakódovaných informací. Lze do nich zaznamenat a do telefonu snímat libovolnou textovou informaci o délce až 4 300 znaků.

QR kódy – Základní škola Město Albrechtice, okres Bruntál…

QR kódy jsou tu proto, aby nám usnadňovaly život. Zkratka pochází z anglického „quick response“ (v doslovném překladu „rychlá odpověď“). K jejich rozluštění slouží „QR čtečka“, drobná aplikace nainstalovaná do mobilního telefonu se zabudovaným fotoaparátem buď přímo z výroby nebo dodatečně jeho uživatelem (možnost stáhnout ZDE). Předpokladem používání aplikace on-line je přístup k mobilnímu internetu (Wi-Fi). Aktivovaná čtečka se používá jako fotoaparát, jehož prostřednictvím kód nasnímáme. Čtečka jej automaticky rozpozná a zprostředkuje informace v něm obsažené.

QR kódy na www.taggmanager.cz – Informace ke stezce na Dubí vrch…

QR kódy může využívat každý, kdo umí běžně zacházet s mobilem. Jen tak pro zábavu, k zajištění informovanosti turistů a návštěvníků, k propagačním účelům, k posílání blahopřání ve formě textu i jako odkazů na kalendář, web, video, k popisu fotogalerií, ke sdělování GPS souřadnic. Ke zveřejnění jízdních řádů, telefonních čísel i obsahu SMS zpráv. Jako doplňujících informaci na vizitce, mohou zpřístupňovat údaje o facebookovém profilu…

QR kód Společnosti pro přírodu a krajinu „ACTAEA“…

Mezi všemi lidmi přibývají moderní „chytré“ telefony, které lze využívat pro zábavu i poučení. Právě proto vítáme nabídku paní Kateřiny Kočí z Karlovic v Jeseníkách, předsedkyně Společnosti pro přírodu a krajinu ACTAEA, poskytnout v rámci projektu „Technika v přírodě“ ve spolupráci s občanským sdružením Campanula z Prahy dětem z pátých, šestých a devátých tříd účast na seminářích se zaměřením na vytváření, načítání a využívání QR kódů. Projekt je podpořen z Revolvingového fondu MŽP.

Foto Pavel Knapp – rozhledna Na Hraničním vrchu u Města Albrechtic…

Pokud si naši žáci pod vedením vyučujících zeměpisu, dějepisu a informatiky připraví dobrý textový i obrazový materiál o památkách, zajímavostech a institucích na území města, je možné, že budou zveřejněny v „Jednotném informačním a komunikačním systému ochrany přírody v NUTS II Moravskoslezsko“.

QR kód obsahující odkaz na video umístěné na www.youtube.com…

Semináře budou seznamovat žáky především s možností vytvoření účinného informačního systému v oblasti ochrany přírody.

QR kód může napomáhat i propagaci Linhartovského zámku…

Není ale pochyb o tom, že získané vědomosti a dovednosti se každému z účastníků budou hodit i pro aktivity v jiných oblastech jejich každodenní činnosti. O tom ale až příště.

 Obrazové materiály, vygenerování QR kódů a text Karel Knapp

Back To Top