V hodinách přírodovědy, českého jazyka a výtvarné výchovy jsme se seznamovali s vesmírem. Spoustu informací jsme se dozvěděli na internetu, z encyklopedií, od rodičů a paní učitelky.

Pracovali jsme ve skupinách a své poznatky prezentovali ostatním žákům ve třídě. Téma „Vesmír“ jsme si všichni užili. V pátek 18. 12. pojedeme do Planetária Johanna Palisy v Ostravě, a tím cestu vesmírem zakončíme.

 

Foto Ludmila Grčková, text žáci 5. B

Back To Top